• Półautomatyczne i automatyczne stacje montażowe
  • Kompletne linie montażowe i technologiczne
  • Testery szczelności z systemem etykietowania
Start » Misja

Misja

elplc-maszyny-2Jesteśmy specjalistami w naszej branży. Projektujemy i dostarczamy naszym klientom niezawodne linie technologiczne. Stale dążymy do zaspokojenia potrzeb klientów oraz budowania z nimi stałej współpracy na zasadzie partnerstwa. Priorytetowym celem firmy jest osiągnięcie pełnej satysfakcji klientów z dostarczanych im rozwiązań.
Naszą misją jest dostarczanie niezawodnych maszyn i linii technologicznych.

Realizujemy ją poprzez:

  • wykorzystywanie najlepszych dostępnych komponentów do budowy naszych maszyn
  • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz najnowszych technologii zapewniających o stałej przewadze konkurencyjnej oferowanych przez nas produktów
  • świadome i odpowiedzialne myślenie o kliencie przejawiające się w dostosowaniu jakości wyrobów do jego potrzeb
  • ciągłe monitorowanie i doskonalenie procesów produkcji
  • podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników
  • rozwój oferowanych przez nas produktów i poszerzanie rynków
  • wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością pozwalającego na dobrą organizację pracy, dającą satysfakcje naszym klientom i pracownikom