• Półautomatyczne i automatyczne stacje montażowe
  • Kompletne linie montażowe i technologiczne
  • Testery szczelności z systemem etykietowania
Start » Polityka prywatności » Informacja o prawach autorskich i zasady korzystania z serwisu internetowego

Informacja o prawach autorskich i zasady korzystania z serwisu internetowego

Serwis internetowy dostępny pod adresami www.elplc.pl, www.elplc.com został opracowany i jest udostępniany przez firmę „elPLC” Sp. z o.o. , 33-100 Tarnów, ul. Warsztatowa 5, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000223416, REGON: 852751608, NIP: 9930415390

Zawartość wyżej określonych serwisów internetowych stanowi własność „elPLC” Sp. z o.o. lub innych podmiotów i jest prawnie chroniona. Osoba korzystająca z serwisów internetowych ma prawo przeglądać strony serwisu lub utrwalać je wyłącznie do użytku osobistego – pod warunkiem, że nie określono inaczej.

Zabronione jest korzystanie z serwisów internetowych „elPLC” Sp. z o.o. w celach niezgodnych z obowiązującym prawem i Netykietą.

Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz oprogramowania umieszczonego na stronach serwisu jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody od „elPLC” Sp. z o.o. drogą mailową (» Kontakt) lub w określonych przypadkach drogą pisemną. Zapytanie winno określać materiał, którego dotyczy.

Udostępnienie w/w materiałów musi odbywać się zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.). Należy podać źródło materiałów ze wskazaniem adresu internetowego.

Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) – opublikowane na stronach udostępnianych przez „elPLC” Sp. z o.o. będące znakami towarowymi, w szczególności logotyp „elPLC” Sp. z o.o., podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy „Prawo własności przemysłowej” (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.) – z dnia 30 czerwca 2000 r. Ich wykorzystywanie jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody uprawnionych.

„elPLC” Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia w systemach komputerowych powstałych wskutek pobierania materiałów lub ich niewłaściwego wykorzystania. Pobierając materiały z serwisu internetowego „elPLC” Sp. z o.o., użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność i nie może mieć roszczeń do „elPLC” Sp. z o.o.

„elPLC” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w powyższych zasadach. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Zobacz też: Polityka prywatności – informacja o plikach cookie