• Półautomatyczne i automatyczne stacje montażowe
 • Kompletne linie montażowe i technologiczne
 • Testery szczelności z systemem etykietowania
Start » Automatyka

Automatyka przemysłowa

Szafy sterownicze

Wykonane szafy sterownicze suszarni rozpyłowej - Zakłady Chemiczne Permedia SA

Każdego dnia systemy i stanowiska naszej firmy ułatwiają proces produkcyjny w wielu zakładach przemysłowych, dając zupełnie nowe spojrzenie na automatykę przemysłową.
Twoim partnerem jest nasza wiedza i doświadczenie.

W zakresie automatyki przemysłowej, proponujemy kompleksowe usługi w zakresie:

 • Projektowania instalacji automatyki
 • Projektowania rozdzielnic NN
 • Programowania systemów sterowania:
  • sterowników przemysłowych PLC
  • interfejsów HMI, paneli operatorskich
  • systemów telemetrycznych
  • aplikacji napędowych (np. falowników)
  • sieci przemysłowych
  • systemów rozproszonych
 • Montażu urządzeń automatyki i akp
 • Podłączenia obwodów pomiarowych i wykonawczych
 • Wykonania tras kablowych
 • Łączenia sieci komunikacyjnych
 • Prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielni

Szafy sterownicze

Prace elektryczne przy szafach sterowniczych


 • Projektowania instalacji automatyki
 • Projektowania rozdzielnic NN
 • Programowania systemów sterowania:
  • sterowników przemysłowych PLC
  • paneli operatorskich
  • systemów telemetrycznych
  • aplikacji napędowych (np. falowniki)
  • sieci przemysłowych
  • systemów rozproszonych
 • Montażu urządzeń automatyki i akp
 • Podłączenia obwodów pomiarowych i wykonawczych
 • Wykonania tras kablowych
 • Łączenia sieci komunikacyjnych
 • Prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielni

 • Rozruchu technologicznego instalacji
  • próby pomontażowe
  • uruchomienie urządzeń i instalacji
  • parametryzacja urządzeń
  • uruchomienie systemu automatyki
  • prace pomiarowo-regulacyjne
  • testy funkcjonalne
  • nadzór nad wstępną eksploatacją
  • szkolenie załogi
 • Serwisu automatyki i urządzeń technicznych
  • przeglądy instalacji
  • wykrywanie i usuwanie przyczyn awarii
  • konserwacja układów